• پروژه فوری
  پروژه مخفی
  پروژه محرمانه
  ضمانت شده
  کارفرما: maryamdadvar
  مهارت ها: تایپ و نگارش
  تاریخ: 1396/01/06
  حداقل بودجه: 30000 تومان
  حداکثر بودجه: 250000 تومان
پروژه با موفقیت انجام شد

افرادی که در زمینه ی شبکه های مبتنی بر نرم افزار کار کردند و پایان نامه دادند و تخصص و وقت کافی دارند پیام بگذارند

وشاخه ایی که کار کردند را مشخص کنند

ممنون

فایل های ضمیمه شده: هیچ فایلی ضمیمه نشده است .
پیشنهاد انتخاب شده
 • tattarh
  100000 تومان در 6 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
  1396/01/06
;