پروژه با موفقیت انجام شد

یک کلمه غلط به عنوان ورودی به سیستم می دهیم و با توجه به دیتابیسی که داریم باید کلماتی را پیشنهاد دهد و سپس کلمه ی با احتمال بیشتر را با توجه به دیتابیسی که داریم انتخاب می کنیم.

فایل های ضمیمه شده: هیچ فایلی ضمیمه نشده است .
پیشنهاد انتخاب شده
  • zainabmoradi
    60000 تومان در 9 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
    1395/12/27
;