کارفرما فریلنسر پروژه ها سال سابقه سایت
491 383 160 1

چه کارهایی در فنجان انجام می شود؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم، در فنجان خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنندتا توسط مجریان انجام شود
هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد کارهایی از قبیل:
آموزشی
گرافیک
برنامه نویسی
تولید محتوا
ترجمه و ویرایش
  • گرافیست
  • برنامه نویس موبایل
  • کدنویس وب
  • مترجم و نویسنده
  • سایر تخصص ها
;